/** * @file * Configuration file for Drupal's multi-site directory aliasing feature. * * This file allows you to define a set of aliases that map hostnames, ports, and * pathnames to configuration directories in the sites directory. These aliases * are loaded prior to scanning for directories, and they are exempt from the * normal discovery rules. See default.settings.php to view how Drupal discovers * the configuration directory when no alias is found. * * Aliases are useful on development servers, where the domain name may not be * the same as the domain of the live server. Since Drupal stores file paths in * the database (files, system table, etc.) this will ensure the paths are * correct when the site is deployed to a live server. * * To use this file, copy and rename it such that its path plus filename is * 'sites/sites.php'. If you don't need to use multi-site directory aliasing, * then you can safely ignore this file, and Drupal will ignore it too. * * Aliases are defined in an associative array named $sites. The array is * written in the format: '..' => 'directory'. As an * example, to map http://www.drupal.org:8080/mysite/test to the configuration * directory sites/example.com, the array should be defined as: * @code * $sites = array( * '8080.www.drupal.org.mysite.test' => 'example.com', * ); * @endcode * The URL, http://www.drupal.org:8080/mysite/test/, could be a symbolic link or * an Apache Alias directive that points to the Drupal root containing * index.php. An alias could also be created for a subdomain. See the * @link http://drupal.org/documentation/install online Drupal installation guide @endlink * for more information on setting up domains, subdomains, and subdirectories. * * The following examples look for a site configuration in sites/example.com: * @code * URL: http://dev.drupal.org * $sites['dev.drupal.org'] = 'example.com'; * * URL: http://localhost/example * $sites['localhost.example'] = 'example.com'; * * URL: http://localhost:8080/example * $sites['8080.localhost.example'] = 'example.com'; * * URL: http://www.drupal.org:8080/mysite/test/ * $sites['8080.www.drupal.org.mysite.test'] = 'example.com'; * @endcode * * @see default.settings.php * @see conf_path() * @see http://drupal.org/documentation/install/multi-site */ $sites['keskkonnaauhind.ee'] = 'keskkonnasober'; //$sites['keskkonnategu.ee'] = 'keskkonnategu'; /**$sites['localhost.keskkonnategu'] = 'keskkonnategu'; $sites['10.0.1.100.keskkonnategu'] = 'keskkonnategu';*/ //$sites['keskkonnaauhind.ee'] = 'keskkonnaauhind'; /**$sites['localhost.keskkonnasober'] = 'keskkonnasober'; $sites['10.0.1.100.keskkonnasober'] = 'keskkonnasober';*/ //$sites['keskkonnakapp.ee'] = 'keskkonnakapp'; /**$sites['localhost.keskkonnakapp'] = 'keskkonnakapp'; $sites['10.0.1.100.keskkonnakapp'] = 'keskkonnakapp';*/ 2007 | Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte

2007

Aasta Keskkonnategija Auhind 2007: 3 võitjat, 3 tunnustuse saajat

keskkonnajuhtimise valdkonnas: AS Triip. Ettevõtte keskkonnapoliitika vastab standardi ISO 14001:2005 nõuetele. Ettevõte on end tõestanud keskkonnasõbraliku trükitoote valmistajana ning on selles edukas.

keskkonnasõbraliku toote või teenuse valdkonnas: Väätsa Prügila AS.
Väätsa Prügila teeb täna rohkem kui teised sarnased ettevõtted Eestis. Väätsa Prügila AS on ainus lahuskogumisega ja taaskasutusega prügila Eestis.

keskkonnasõbraliku protsessi valdkonnas: Silbet AS.
Ettevõttes toodetakse poorbetoonist seinaplokke, mis on hinna- ja keskkonnasõbralikud. Poorbetooni tootmistehnoloogia tootmises kasutatavad kallis tsement ja lubjakivi on asendatud odava põlevkivituhaga. Silbeti tehnoloogia annab võimaluse kokku hoida naturaalset loodusressurssi.

Tunnustada:
AS Tallinna Vesi – ettevõttel on keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 ning EMAS sertifikaadid. Ettevõte näitab pidevat arengut ning täidab nii ISO 14001 kui EMAS-i nõudeid.

Eesti Energia AS – ettevõttel on keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 ning EMAS sertifikaadid. Muljet avaldab kõik see, mida ettevõte teeb kontserni tasemel keskkonnasõbralikkuse taseme tõstmiseks.

Eesti Energia AS-i tütarettevõte AS Balti Elektrijaamad – ettevõttes on töötatud välja uudne keevkihtpõletus tehnoloogia, millega toodetud uus toode on oluliselt puhtam vana tehnoloogiaga toodetud analoogilisest tootest.