/** * @file * Configuration file for Drupal's multi-site directory aliasing feature. * * This file allows you to define a set of aliases that map hostnames, ports, and * pathnames to configuration directories in the sites directory. These aliases * are loaded prior to scanning for directories, and they are exempt from the * normal discovery rules. See default.settings.php to view how Drupal discovers * the configuration directory when no alias is found. * * Aliases are useful on development servers, where the domain name may not be * the same as the domain of the live server. Since Drupal stores file paths in * the database (files, system table, etc.) this will ensure the paths are * correct when the site is deployed to a live server. * * To use this file, copy and rename it such that its path plus filename is * 'sites/sites.php'. If you don't need to use multi-site directory aliasing, * then you can safely ignore this file, and Drupal will ignore it too. * * Aliases are defined in an associative array named $sites. The array is * written in the format: '..' => 'directory'. As an * example, to map http://www.drupal.org:8080/mysite/test to the configuration * directory sites/example.com, the array should be defined as: * @code * $sites = array( * '8080.www.drupal.org.mysite.test' => 'example.com', * ); * @endcode * The URL, http://www.drupal.org:8080/mysite/test/, could be a symbolic link or * an Apache Alias directive that points to the Drupal root containing * index.php. An alias could also be created for a subdomain. See the * @link http://drupal.org/documentation/install online Drupal installation guide @endlink * for more information on setting up domains, subdomains, and subdirectories. * * The following examples look for a site configuration in sites/example.com: * @code * URL: http://dev.drupal.org * $sites['dev.drupal.org'] = 'example.com'; * * URL: http://localhost/example * $sites['localhost.example'] = 'example.com'; * * URL: http://localhost:8080/example * $sites['8080.localhost.example'] = 'example.com'; * * URL: http://www.drupal.org:8080/mysite/test/ * $sites['8080.www.drupal.org.mysite.test'] = 'example.com'; * @endcode * * @see default.settings.php * @see conf_path() * @see http://drupal.org/documentation/install/multi-site */ $sites['keskkonnaauhind.ee'] = 'keskkonnasober'; //$sites['keskkonnategu.ee'] = 'keskkonnategu'; /**$sites['localhost.keskkonnategu'] = 'keskkonnategu'; $sites['10.0.1.100.keskkonnategu'] = 'keskkonnategu';*/ //$sites['keskkonnaauhind.ee'] = 'keskkonnaauhind'; /**$sites['localhost.keskkonnasober'] = 'keskkonnasober'; $sites['10.0.1.100.keskkonnasober'] = 'keskkonnasober';*/ //$sites['keskkonnakapp.ee'] = 'keskkonnakapp'; /**$sites['localhost.keskkonnakapp'] = 'keskkonnakapp'; $sites['10.0.1.100.keskkonnakapp'] = 'keskkonnakapp';*/ 2011 | Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte

2011

AASTA KESKKONNATEGIJA kategoorias osales 14 kandidaati, kokku kolmes valdkonnas. 

Keskkonnajuhtimise valdkonnas pälvis võidu Viru Keemia Grupp AS, kes järjekindlast on oma keskkonnajuhtimissüsteeme arendanud ning täiustanud. Samas valdkonnas tunnustati väga tubli töö eest Pärnu NOTE OÜ

Keskkonnasõbraliku toote/teenuse valdkonnas pälvis võidu Baltic Agro AS, kes pakub teenustööd spetsiaalse lägalaotusmasinaga. Hindamiskomisjon leidis, et mainitud teenus toob kasu keskkonnale ning on jätkusuutlik. Keskkonnasõbraliku toote/teenuse valdkonnas tunnustati lisaks leidlike lahenduste eest UltraKub OÜ-d ja suure pühendumuse ja keskkonnasõbralikkuse eest MTÜ-d POHLAD.

Keskkonnasõbraliku protsessi valdkonnas tunnustati võitjaks Ragn-Sells AS, kelle uudne bakteriaalne tunnelkuivatuse protsess võimaldab üha enam jäätmeid suunata taaskasutusse. Lisaks võitjale tunnustati ka Eesti Energiat, kes vääristas tuhavälja, Eesti Meremuuseumi nutika merekütte lahenduse eest ja Mäetaguse Vallavalitsust, kes konverteeris kaevanduse valla kasuks tööle.