/** * @file * Configuration file for Drupal's multi-site directory aliasing feature. * * This file allows you to define a set of aliases that map hostnames, ports, and * pathnames to configuration directories in the sites directory. These aliases * are loaded prior to scanning for directories, and they are exempt from the * normal discovery rules. See default.settings.php to view how Drupal discovers * the configuration directory when no alias is found. * * Aliases are useful on development servers, where the domain name may not be * the same as the domain of the live server. Since Drupal stores file paths in * the database (files, system table, etc.) this will ensure the paths are * correct when the site is deployed to a live server. * * To use this file, copy and rename it such that its path plus filename is * 'sites/sites.php'. If you don't need to use multi-site directory aliasing, * then you can safely ignore this file, and Drupal will ignore it too. * * Aliases are defined in an associative array named $sites. The array is * written in the format: '..' => 'directory'. As an * example, to map http://www.drupal.org:8080/mysite/test to the configuration * directory sites/example.com, the array should be defined as: * @code * $sites = array( * '8080.www.drupal.org.mysite.test' => 'example.com', * ); * @endcode * The URL, http://www.drupal.org:8080/mysite/test/, could be a symbolic link or * an Apache Alias directive that points to the Drupal root containing * index.php. An alias could also be created for a subdomain. See the * @link http://drupal.org/documentation/install online Drupal installation guide @endlink * for more information on setting up domains, subdomains, and subdirectories. * * The following examples look for a site configuration in sites/example.com: * @code * URL: http://dev.drupal.org * $sites['dev.drupal.org'] = 'example.com'; * * URL: http://localhost/example * $sites['localhost.example'] = 'example.com'; * * URL: http://localhost:8080/example * $sites['8080.localhost.example'] = 'example.com'; * * URL: http://www.drupal.org:8080/mysite/test/ * $sites['8080.www.drupal.org.mysite.test'] = 'example.com'; * @endcode * * @see default.settings.php * @see conf_path() * @see http://drupal.org/documentation/install/multi-site */ $sites['keskkonnaauhind.ee'] = 'keskkonnasober'; //$sites['keskkonnategu.ee'] = 'keskkonnategu'; /**$sites['localhost.keskkonnategu'] = 'keskkonnategu'; $sites['10.0.1.100.keskkonnategu'] = 'keskkonnategu';*/ //$sites['keskkonnaauhind.ee'] = 'keskkonnaauhind'; /**$sites['localhost.keskkonnasober'] = 'keskkonnasober'; $sites['10.0.1.100.keskkonnasober'] = 'keskkonnasober';*/ //$sites['keskkonnakapp.ee'] = 'keskkonnakapp'; /**$sites['localhost.keskkonnakapp'] = 'keskkonnakapp'; $sites['10.0.1.100.keskkonnakapp'] = 'keskkonnakapp';*/ 2013 | Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte

2013

Konkursil AASTA KESKKONNASÕBRALIK ETTEVÕTE osales 21 ettevõtet ja esitati 29 ankeeti, kokku kolmes valdkonnas. Keskkonnajuhtimise valdkonnas pälvis võidu Werrowool OÜ, kellel on lõppjärgus EMAS määrusele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine.

Vaata videot!

Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2013

Samas valdkonnas tunnustati väga tubli töö eest DPD Eesti AS-i ja DHL Estonia AS-i. Eriauhinna sai Pärnu Ülejõe Lasteaed.

Keskkonnasõbraliku toote/teenuse valdkonnas anti seekord välja kaks võitu — Werrowool OÜ, kes toodab Eesti paberijäätmetest keskkonna- ja tervisesõbralikku ning innovaatilist soojustusmaterjali ja AusDesign OÜ, toodab partnerite abiga tekstiilitehase jääkidest kohapeal „upcycling“ tootmisliini kasutades uusi väiksema keskkonnamõjuga rõivaid  Keskkonnasõbraliku toote/teenuse valdkonnas tunnustati lisaks leidlike lahenduste eest Bikeep OÜ-d ja Tallinna Paberikoda OÜ-d.

Keskkonnasõbraliku protsessi valdkonnas tunnustati võitjaks Saidafarm OÜ, kes alustas piimatankide jahutusvee taaskasutamisega. Uuenduslik süsteem töötab selliselt, et ringlusesse suunatud vesi sorteeritakse vastavalt vee temperatuurile kolme erinevasse mahutisse ning eri temperatuuriga vett taaskasutatakse erinevates farmi tegevustes. Lisaks võitjale tunnustati ka Green Marine AS-i, tkes öötas koostöös eri maade inseneridega välja uudse ja innovaatilise tootmisprotsessi õliseguste jäätmete käitlemiseks ja Sisustusekspert AS-i, kes kasutab hoone kütmiseks ja sooja vee tootmiseks ainult poe külmasüsteemist vabanevat soojust.