/** * @file * Configuration file for Drupal's multi-site directory aliasing feature. * * This file allows you to define a set of aliases that map hostnames, ports, and * pathnames to configuration directories in the sites directory. These aliases * are loaded prior to scanning for directories, and they are exempt from the * normal discovery rules. See default.settings.php to view how Drupal discovers * the configuration directory when no alias is found. * * Aliases are useful on development servers, where the domain name may not be * the same as the domain of the live server. Since Drupal stores file paths in * the database (files, system table, etc.) this will ensure the paths are * correct when the site is deployed to a live server. * * To use this file, copy and rename it such that its path plus filename is * 'sites/sites.php'. If you don't need to use multi-site directory aliasing, * then you can safely ignore this file, and Drupal will ignore it too. * * Aliases are defined in an associative array named $sites. The array is * written in the format: '..' => 'directory'. As an * example, to map http://www.drupal.org:8080/mysite/test to the configuration * directory sites/example.com, the array should be defined as: * @code * $sites = array( * '8080.www.drupal.org.mysite.test' => 'example.com', * ); * @endcode * The URL, http://www.drupal.org:8080/mysite/test/, could be a symbolic link or * an Apache Alias directive that points to the Drupal root containing * index.php. An alias could also be created for a subdomain. See the * @link http://drupal.org/documentation/install online Drupal installation guide @endlink * for more information on setting up domains, subdomains, and subdirectories. * * The following examples look for a site configuration in sites/example.com: * @code * URL: http://dev.drupal.org * $sites['dev.drupal.org'] = 'example.com'; * * URL: http://localhost/example * $sites['localhost.example'] = 'example.com'; * * URL: http://localhost:8080/example * $sites['8080.localhost.example'] = 'example.com'; * * URL: http://www.drupal.org:8080/mysite/test/ * $sites['8080.www.drupal.org.mysite.test'] = 'example.com'; * @endcode * * @see default.settings.php * @see conf_path() * @see http://drupal.org/documentation/install/multi-site */ $sites['keskkonnaauhind.ee'] = 'keskkonnasober'; //$sites['keskkonnategu.ee'] = 'keskkonnategu'; /**$sites['localhost.keskkonnategu'] = 'keskkonnategu'; $sites['10.0.1.100.keskkonnategu'] = 'keskkonnategu';*/ //$sites['keskkonnaauhind.ee'] = 'keskkonnaauhind'; /**$sites['localhost.keskkonnasober'] = 'keskkonnasober'; $sites['10.0.1.100.keskkonnasober'] = 'keskkonnasober';*/ //$sites['keskkonnakapp.ee'] = 'keskkonnakapp'; /**$sites['localhost.keskkonnakapp'] = 'keskkonnakapp'; $sites['10.0.1.100.keskkonnakapp'] = 'keskkonnakapp';*/ Konkursi tingimused | Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte

Konkursi tingimused

Konkursil osalemine

Osalusvorm on kolmest osast koosnev küsimustik, mis puudutab organisatsiooni viimase 12 kuu keskkonnaalast tegevust ja reaalseid tulevikuplaane. Ankeedi kolm osa jagunevad nagu valdkonnadki: keskkonnajuhtimine, keskkonnasõbralik toode või teenus ja keskkonnasõbralik protsess.

Kandideerimistingimused:

 1. Kandidaadi esitaja võib olla organisatsioon ise või erialaliit;
 2. Organisatsioonide all mõistetakse ettevõtteid, ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, avalik-õiguslikke asutusi, nende osi või ühendusi, millel on oma tegevusvaldkond ja iseseisev juhtimine, olenemata sellest, kas nad on iseseisvad juriidilised isikud või mitte;
 3. Kandideerida saab kolmes valdkonnas:
  1. keskkonnajuhtimine;
  2. keskkonnasõbralik toode või teenus;
  3. ​keskkonnasõbralik protsess;
 4. Organisatsioon võib kandideerida mitmes valdkonnas korraga;
 5. Organisatsioonil ei ole kohustust vastata kõigile ankeedis toodud küsimustele, kuid vastamata jätmist tuleb põhjendada;
 6. Organisatsioon ei tohi olla viimase 12 kuu jooksul kohtu poolt keskkonnaalaste rikkumiste pärast süüdi mõistetud;
 7. Kandideerida võivad ka varasematel konkurssidel osalenud organisatsioonid ja lubatud on sama tootega konkursil osalemine tingimustega, et toodet on edasiarendatud;
 8. Osalemiseks tuleb kandidaadi kohta elektrooniline ankeet.

Hindamine

Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte kategooria kandidaatide hindamisel lähtub komisjon osalemisankeedi küsimuste temaatilisest jaotumisest ning kriteeriumite tähtsuse osakaalust.

Valdkondlikud kriteeriumid:

 1. keskkonnajuhtimine - integratsioon, tulemuslikkuse pidev paranemine, vastutus, töötajate kaasamine, pühendumus, metoodika laialdase kasutamise potentsiaal ning lisapunkte antakse äri ja elurikkuse temaatikate eduka ühildamise eest;
 2. keskkonnasõbralik toode või teenus - innovatsioon, keskkonna kasud, sotsiaalsed kasud, majanduslikud kasud, pühendumus, metoodikate laialdase kasutamise potentsiaal  ning lisapunkte antakse äri ja elurikkuse temaatikate eduka ühildamise eest;
 3. keskkonnasõbralik protsess - innovatsioon, keskkonna kasud, sotsiaalsed kasud, majanduslikud kasud, pühendumus, metoodikate laialdase kasutamise potentsiaal ning lisapunkte antakse äri ja elurikkuse temaatikate eduka ühildamise eest.

Esimest korda antakse Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursi raames välja ka rahva lemmiku tiitel. Selleks luuakse hääletusvõimalus Delfi keskkonnas. Hääletus toimub detsembri keskpaigas.