Osale konkursil

Selleks aastaks on konkursile tööde esitamine lõppenud! 2017. aasta jaanuarikuus kuulutasime keskkonnasõbralikumad ettevõtted välja ning uuesti ootame kandideerima 2017. aasta sügisel.

Täpsem info juba aasta teises pooles.