Auhinnad

Konkursi võitjad kuulutatakse ametlikult välja jaanuarikuus toimuval auhinnaüritusel.

Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursil selgitatakse välja üks üldvõitja ning kategooriavõitjad. Konkursi raames antakse välja järgmised auhinnad:

  • Üldvõitjale ja valdkonna võitjatele antakse välja keskkonnamärgi kasutusõigus;
  • Võitjatele ja tunnustatutele antakse võimalus vastavalt hindamiskomisjoni otsusele esindada Eestit üle-euroopalisel keskkonnasõbralike ettevõtete konkursil (European Business Awards for the Environment);
  • Üldvõitja saab lisaks eelnevale Keskkonnainvesteeringute Keskuse (edaspidi KIK) toel maksimaalselt 35 000 euro piires võimaluse enesetäienduseks või ettevõtte keskkonnategevuse täiustamiseks,
  • Hindamiskomisjonil on õigus välja anda eriauhinda äri ja elurikkuse ning rahvusvahelise koostöö valdkondades. Eriauhind sisaldab tunnustust ning võimalust osaleda Euroopa keskkonnaettevõtete konkursil. Eriauhinna väljaandmise vajaduse otsustab hindamiskomisjon igal aastal vastavalt vajadusele;
  • Vastavalt hindamiskomisjoni otsusele võidakse tunnustada tänukirjaga ka teisi kandidaate.
  • 2016. aastal antakse esimest korda välja ka rahva lemmiku tiitel

Auhind üldvõitjale

Keskkonnamärgise kasutamine