Kandidaadid Keskkonnajuhtimine

Adven Eesti AS

Adven Eesti on soojusenergia tootja, kes on teadlik enda võimekusest ja vastutusest mõjutada oma tegevusest tulenevat ökoloogilist jalajälge. Vastutustundliku ettevõttena on nad võtnud selle vähendamise oma eesmärgiks. Mitmed maagaasil töötavad katlamajad on üle viidud taastuvale biokütusele ja tootmises tehakse järjepidevalt ettevalmistusi, et järgmisel aastal taastuva energia osakaalu veelgi suurendada. Tänaseks on biokütusele üle mindud mitmetes piirkondades: Kundas, Väike-Maarjas, Adaveres, Viiratsis, Lool, Laagris ja Narva-Jõesuus. Uute biokatlamajade rajamisega on vähendatud enda tegevusest tulenevat CO2 heitmete kogust 18 400 tonni võrra aastas. Torustike renoveerimisel vähenevad soojakaod, millega väheneb CO2 emissioon veel mõnekümne tonni võrra aastas iga võrgu kohta.

www.adven.ee

Hääli kokku: 57

Rimi Eesti Food AS

Rimi Eesti Food AS on ettevõte, kes oma igapäevases tegevuses väärtustab keskkonda ning vaatab tervikuna sotsiaalseid-, majanduslikke ja keskkonnaaspekte. Ettevõtte eesmärk on olla vastutustundlik  ning selle kinnituseks koostatakse ka igal aastal Rimi Eesti jätkusuutlikkuse raport. Neli korda aastas seiratakse keskkonnaeesmärkide saavutamist, igal aastal viiakse läbi keskkonnanädalaid ning korduvkasutatavad kotid töötatakse välja koostöös klientidega. Regulaarselt seiratakse CO2-e emissiooni, mis on põhjustatud transpordist, külmaagentide kasutamisest ja elektrienergiast. Seiratakse veel tekkiva prügi hulka, sertifitseeritud palmiõli kasutamist Rimi omamärgitoodetes ning mahetoodete hulka sortimendis.  Alates 2017. aastast kasutatakse ka osaliselt taastuvenergiat. 

www.rimi.ee

Hääli kokku: 20