Keskkonnasõbralik toode/teenus

Airobot OÜ

Airobot OÜ on tehnoloogiaettevõte, mis tegeleb nutikate ventilatsiooniseadmete arendamise ja tootmisega. Ettevõtte peamine eesmärk on luua hoonete sisekliima kontrollimises uus standard, mis annab kliendile pidevalt ülevaate tegelikust sisekliimast (CO2 tase, niiskus temperatuur jne). Seade on autonoomne ning täiesti isemõtlev ning tagab läbi selle olulise energiasäästu. Konkursil kandideeris ettevõte Airobot S1 seadmega. Airobot seadmed on täielikult arendatud ja toodetud Eestis ning on hea näide koostööst ülikoolidega.

www.airobot.ee

Hääli kokku: 300

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark keskendub keskkonnasäästule ja vastutustundlikkusele. PAKRI eesmärk on toetada Eesti rohetehnoloogia arengut, pakkuda igapäevaselt nutikat ja energiatõhusat füüsilist keskkonda tootmisettevõtetele ehk Tark Tööstuslinna ning toota ja müüa oma tööstuspargi klientidele taastuvenergiat, läbi Tark Energiavõrgu. Tänased tootmishooned kasutavad juba minimaalselt 35% taastuvenergiat, ühes hoones juba 100% (koostootmisjaam, mis toodab hakkepuidust elektri ja sooja). Samuti väärtustavad klientide jääksoojust ja jäätmeid, kasutavad LED-valgustid (sääst 30-40%), seiravad ja juhivad klientide energiatarvet (sääst +35%). Hetkel kuulub PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi alla 20 tootmisklienti ligikaudu 50 töökohaga.

www.pakri.ee

Hääli kokku: 25

R2Spa Oü

R2Spa on ettevõte, kes igapäevaselt pakub spateenuseid. Kuna spa on selline keskkond, kus ei saa kasutada klaasist tooteid, oli nende probleem suure hulga tekkivate topside kogus. Sellest tulenevalt otsustati asendada ühekordsed joogitopsid biolagunevate pabertopsidega ja õlle ning muude jookide joomiseks soetati korduvkasutavad ja pestavad polükarbonaatmaterjalist pokaalid. Samuti on ettevõte asendanud saunades kasutatavad ühekordsed kilest istumise alused Eestis toodetud linasest kangast istumise alustega. Naturaalne linane on pestav, klientidele mugavam ja tervislikum. Spas on klientide käsutuses ka biolagunevad kotid. Aasta jooksul on kokku hoitud 170 000 plastikust õlle/kokteili topsi, 320 000 plastikust veetopsi on asendatud biolagunevate topsidega ning aastas on kokku hoitud ligikaudu 1 miljon ühekordset istumise alust.

www.vspa.ee

Hääli kokku: 21

Enefit Green AS

Enefit Green AS toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, päikesest, puiduhakkest ning ka olmejäätmetest Iru Elektrijaamas. Meie regioonis uudseks elektrienergiatootmise lahenduseks on 2018. a välja töötatud „Ruhnu taastuvenergialahendus“. Ruhnu taastuvenergialahenduse raames rajati Ruhnu saarele unikaalne ja mandri elektrivõrgust iseseisev lahendus, mis kasutab elektrienergia tootmiseks nii tuult, päikest  kui ka biodiislit. Moodne salvestustehnoloogia võimaldab saarel taastuvenergiat kasutada ka nendel tundidel, kui päike ei paista ja tuul ei puhul. Varasemalt toodeti kogu Ruhnu saarel tarbitav elekter diiselgeneraatori abil. Nüüd on vähemalt 50% saarel tarbitavast elektrist toodetud taastuvatest energiaallikatest ning CO2 emissiooni hulk väheneb aastas vähemalt 250 t võrra.

www.enefitgreen.ee

Hääli kokku: 48

Utilitas OÜ

Utilitas pakub klientidele ja keskkonnale sobivaid lahendusi, toodab ja jaotab energiat võimalikult efektiivselt ning kasutab võimalikult suures osas taastuvaid ja kohalikke energiaallikaid. Üle poole müüdavast soojusest toodab Utilitas kohalikest ja taastuvatest kütustest. Kõik Utilitase kaugkütte võrgupiirkonnad kasutavad põhikütusena taastuvkütust - puiduhaket, mis on CO2 neutraalne ja selle põletamisel tekkivat tuhka saab kasutada näiteks põllumajanduses. Taastuvkütustel põhinev kaugküte on efektiivne, keskkonnasõbralik ning parim viis tiheasustusega piirkondade soojusega varustamiseks. Ainuüksi 2018. aasta üheksa kuuga on Utilitas kohaliku puiduhakke kasutamisega on piiranud CO2-heitmeid 390 000 tonni võrra.

www.utilitas.ee

Hääli kokku: 42

Woodbright OÜ

Woodbright on maapiirkonnas tegutsev väike pereettevõte, kes toodab puidust õueküünlaid ja ühekordseid grille. Ettevõtte eesmärk on  väärindada puitu ja pakkuda  keskkonnasõbralikku alternatiivi samalaadsetele toodetele. Soov on tõsta tarbijate teadlikkust keskkonnasõbralikest toodetest ning tuua turule alternatiivseid valikuid. 2018.a tuli turule toode NaturGrill ehk puidust ühekordne grill, mis on uudne alternatiiv alumiiniumist ühekordsetele grillidele. NaturGrill on täislahendus, grilli põhi on kaetud Eesti saviga, et takistada läbipõlemist ja  peale kasutamist saab teha grillile lõkke ning järgi jäävad vaid söed.

www.woodbright.eu

Hääli kokku: 4693

Plastrex Europe OÜ

Plastrex Europe toodab taaskasutatud plastikust ehitusmaterjale, mis on samas ka taaskasutatavad. Nende tootevalikus on terrassilauad, välimööbel, aialipid, lille-, liiva- ja kasvatuskastid ning müratõkked maanteede ääres. Tegemist on ainsa ettevõttega Eestis, kes tegeleb segaolmejäätmete ümbertöötlemisega. Nende lamineeritud plastlauad on pikema eluaega kui puit- või komposiitmaterjalid. 2km müratekkeseina sisaldab ligikaudu 240 tonni plastjäätmeid, mis tähendab 12 miljonit kilekotti või 48 miljonit jogurtitopsi.

www.neular.ee