Keskkonnamärgi kasutamine

Konkursi võitjatel on õigus kasutada Keskkonnaministeeriumi keskkonnamärki, millel on õunapuuõie stiliseeritud kujutis ning selle juurde kuuluv tekst „Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte Auhind“;

Keskkonnamärgi väljaandmise eesmärk on:

  • tunnustada keskkonna valdkonnas sooritatud silmapaistvaid tegusid või algatusi;
  • toetada organisatsiooni keskkonnaalaseid saavutusi;
  • pakkuda eeliseid konkurentsis;
  • suurendada tarbija usaldust toodete/teenuste kvaliteedi osas.
  • Konkursi võitjatel on õigus keskkonnamärki kasutada oma kirjaplangil, trükistel ja toodete/teenuste reklaamimisel.
  • Märki võib kasutada ajaliste piiranguteta, kuid tingimusel, et märki kasutatakse koos märgi andmise aastanumbriga.