Konkursi tingimused

Konkursil osalemine

Osalusvorm on kolmest osast koosnev küsimustik, mis puudutab organisatsiooni viimase 12 kuu keskkonnaalast tegevust ja reaalseid tulevikuplaane. Ankeedi kolm osa jagunevad nagu valdkonnadki: keskkonnajuhtimine, keskkonnasõbralik toode või teenus ja keskkonnasõbralik protsess.

Kandideerimistingimused:

 1. Kandidaadi esitaja võib olla organisatsioon ise või erialaliit;
 2. Organisatsioonide all mõistetakse ettevõtteid, ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, avalik-õiguslikke asutusi, nende osi või ühendusi, millel on oma tegevusvaldkond ja iseseisev juhtimine, olenemata sellest, kas nad on iseseisvad juriidilised isikud või mitte;
 3. Kandideerida saab kolmes valdkonnas:
  1. keskkonnajuhtimine;
  2. keskkonnasõbralik toode või teenus;
  3. ​keskkonnasõbralik protsess;
 4. Organisatsioon võib kandideerida mitmes valdkonnas korraga;
 5. Organisatsioonil ei ole kohustust vastata kõigile ankeedis toodud küsimustele, kuid vastamata jätmist tuleb põhjendada;
 6. Organisatsioon ei tohi olla viimase 12 kuu jooksul kohtu poolt keskkonnaalaste rikkumiste pärast süüdi mõistetud;
 7. Kandideerida võivad ka varasematel konkurssidel osalenud organisatsioonid ja lubatud on sama tootega konkursil osalemine tingimustega, et toodet on edasiarendatud;
 8. Osalemiseks tuleb kandidaadi kohta elektrooniline ankeet.

Hindamine

Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte kategooria kandidaatide hindamisel lähtub komisjon osalemisankeedi küsimuste temaatilisest jaotumisest ning kriteeriumite tähtsuse osakaalust.

Valdkondlikud kriteeriumid:

 1. keskkonnajuhtimine - integratsioon, tulemuslikkuse pidev paranemine, vastutus, töötajate kaasamine, pühendumus, metoodika laialdase kasutamise potentsiaal ning lisapunkte antakse äri ja elurikkuse temaatikate eduka ühildamise eest;
 2. keskkonnasõbralik toode või teenus - innovatsioon, keskkonna kasud, sotsiaalsed kasud, majanduslikud kasud, pühendumus, metoodikate laialdase kasutamise potentsiaal  ning lisapunkte antakse äri ja elurikkuse temaatikate eduka ühildamise eest;
 3. keskkonnasõbralik protsess - innovatsioon, keskkonna kasud, sotsiaalsed kasud, majanduslikud kasud, pühendumus, metoodikate laialdase kasutamise potentsiaal ning lisapunkte antakse äri ja elurikkuse temaatikate eduka ühildamise eest.

Alates 2016. aastast antakse Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursi raames välja ka rahva lemmiku tiitel. Hääletus toimub detsembri keskpaigas.